3 Ocak 2013 Perşembe

VHF RADYO TELEFON HABERLEŞMESİ1.  VHF TELSİZ CİHAZINI HAZIRLAMAK
1.1.            Harici Haberleşmede Kullanılan Elektronik Cihazlar
Bugün gemilerde günün teknolojisine bağlı olarak birçok elektronik haberleşme cihazları ile harici haberleşme yapma imkanı bulunmaktadır. Bu cihazlar ile sesli, sözlü, yazılı veya görüntülü haberleşme yapma imkanı vardır. Cihazlar ses, söz, yazı veya çizimleri belirli özellikteki elektro manyetik (radyo) dalgalara çevirerek gönderir ve gelen dalgaları da yine ses, söz, yazı veya çizime çevirerek almamızı sağlarlar.
Gemilerdeki elektronik haberleşme cihazları gönderilen radyo dalgalarını cinslerine göre aşağıdaki farklı şekillerde diğer cihazlara iletilir,
·         Gönderici cihazın anteninden alıcı cihazın antenine bir doğru hat üzerinde,
·         Radyo sinyalini atmosferin stratosfer tabakasından yansıtarak,
·         Radyo sinyallerini bir uydu aracılığı ile aktararak.
Gemilerdeki elektronik haberleşmeyi sağlayan cihazları genel olarak aşağıdaki şekilde tasnif edebiliriz,
·         Uluslar arası kurallar ile gemisine ve çalıştığı hatta göre bulundurulma zorunluluğu bulunan ve çift yönlü haberleşme sağlayan cihazlar,
o   VHF telsiz telefon cihazı, (Çok uzun dalga telsiz telefon cihazı)
o   MF-HF frekanslarda çalışan telsiz cihazı, (Orta ve uzun dalga telsiz cihazı)
o   Inmarsat cihazı, (Inmarsat uydusu ile çalışan bir cihaz)
o   AİS cihazı, (VHF’da çalışan gemi tanıtım cihazı)
·         Uluslar arası kurallar ile acil durum için bulundurulma zorunluluğu bulunan ve tek yönlü bilgi gönderen cihazlar,
o   Navtex cihazı, (Emniyet mesajı alan bir cihaz)
o   Epirb, (Uyduya tehlike sinyali gönderen bir cihaz)
o   Sart, (Gemi radarlarına yer belirleyici sinyal gönderen bir cihaz)
o   DSAS. (Teröre karşı kurulan güvenlik alarm cihazı)
·         İsteğe bağlı bulundurulan çift yönlü haberleşme sağlayan cihazlar,
o   Fax cihazı, (Resim veya şekil göndermede kullanılan cihaz)
o   Uydu telefonları (Uydular aracılığı ile telefon görüşmesi sağlayan cihaz)
1.2.            Telsiz (Radyo) Yayınlarının Sınıflandırılması
Uluslararası sisteme göre telsiz yayınları (Emisyonlar) belirli bir sisteme göre sınıflandırılmış ve kodlanmıştır.
GMDSS sisteminde MF ve HF bantlarında “Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon yayını (J3E) kullanılır.
DSC (sayısal seçmeli çağrı) sisteminin MF/HF bantlarında ise frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını (F1B), VHF bantlarında genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. (J2B) kullanılır.€
Bu kodlama sistemi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1.3.            VHF Telsiz Telefon Cihazı
VHF Telsiz telefon cihazı; gemilerdeki çok yüksek dalga radyo sinyali kullanarak (VHF-Very High Frequency) radyo-telefon haberleşme sağlayan telsiz cihazlarıdır. 12 veya 24 V DC elektrik gücü ile çalışır. Sinyal gönderme ve alma işlemini gemi dışına monte edilen anteni ile sağlar. Gönderme ve alma frekansları numaralı kanallar ile sabit olup kanala denk gelen frekanslar değiştirilemez. VHF telsizleri gemilerde sabit ve el cihazları olarak bulundurulur. El cihazları sadece acil durumlarda kullanılan sınırlı menzile, kanala ve fonksiyona sahip cihazlardır. (VHF telsiz cihazı olarak tanımlanan cihazlardan sabit VHF cihazlarının anlaşılması gerekmektedir.)
VHF Telsiz cihazları gemilerdeki bir diğer radyo-telefon görüşmesi yapılabilen MF/HF telsiz cihazlarına nazaran daha düşük verici güç kullanması ve frekans modülasyonu yapılabilmesi nedeniyle kısa mesafelerde tercih edilen radyo telefon haberleşme cihazlardır. Daha düşük güç kaynağının bu cihazda kullanılabilir olması kaynağın kolay teminini ve bulundurulmasını sağlar. Frekans modülasyonu yapabilmesi de parazitleri ortadan kaldırarak net ses alınabilmesini sağlar.
Bu cihazlar farklı firmalar tarafından üretildiğinden bir takım farklılıkları da bulunmaktadır. Bu neden ile bir gemide görev alan ve VHF cihazını kullanmaya yetkisine sahip olan kişilerin ilk yapacakları işlerden birisi geminin VHF cihazını görmek ve kılavuz kitaplarından çalışmasını öğrenmek olacaktır. Resmi verilen VHF cihazı aşağıda genel olarak tanıtılmış ve nasıl kullanıma hazırlanacağı gösterilmiştir.
·         Power       :
Güç kontrol düğmesidir. Basılarak cihaz devreye alınır veya kapatılır. Bazı cihazlarda ses kontrol düğmesi ile birlikte de yapılabilir.
·         Volume     :
Ses kontrol düğmesidir. Çevrilerek duyulan ses seviyesi artırılıp azaltılabilir.
·         Squelch ayarı       :
Parazit bastırma düğmesidir. Bu düğme üzerinden yapılan frekans modülasyonu ile parazitler ortadan kaldırarak konuşma seslerini netleştirilebilir.
·         HI/LO                   :
Çıkış gücü ayarıdır. Güç 25W veya 1W olarak ayarlanabilir.
·         Dual-Watch          :
Çift kanal dinleme kontrol düğmesidir. Cihazın bu özelliği kullanılarak kanal 16’nın yanı sıra bir başka kanalın da dinlenmesini sağlanır.$
·         Ahize                    :
Konuşma ve dinleme ünitesidir. Üzerindeki mandala basılarak yayın (Transmisyon) yapılır.
1.4.            Uygulama
Gerekli ve uygun montajı ile anten ve güç bağlantısı yapılmış bir VHF telsiz telefon cihazını dinleme ve görüşmeye hazırlamak için;
·         Cihaza üzerindeki kontrolden güç verilir.
·         Ses; ortam gürültüsünde duyulacak kadar kontrol düğmesinden açılır.
·         Parazit bastırma kontrolü parazitin kesildiği nokta ayarlanır. (Kontrol düğmesi önce sonuna kadar kapatılır sonra yavaş yavaş açılarak parazitin kesildiği noktada bırakılır. Uzak mesafedeki istasyonların çok zayıf olan seslerini duyabilmek için gerekirse parazit bastırma ayarı devreden çıkartılır.)
·         Düşük çıkış için güç 1W’a düşürülür.
·         Dinlenecek veya çalışılacak kanal numarası tuşlanır.
·         Seçilen kanalın yanı sıra kanal 16’da dinlenecekse  DW kontrol devreye alınır.
2.  RUTİN ÇAĞRI VE HABERLEŞME YAPMAK
2.1.            VHF Telsiz Cihazlarında Menzil
VHF telsiz cihazlarında iletişim mesafesini etkileyen unsurlar;
·         Anten yüksekliği,
VHF cihazlarında sinyal ulaşımı anten antenedir. Yani bu cihazlarda sinyaller düz bir hatta gitmekte ve alınabilmesi için antenlerin birbirini görebilmesi gerekmektedir. Bu neden ile Dünya yüzeyinin eğiminden dolayı antenler yükseldikçe birbirlerini görebilme imkanları da artmaktadır. Kıyı istasyonları antenlerini çok yükseklere koyabildiklerinden gemiler ile irtibat mesafeleri oldukça fazla olur.
·         Çıkış gücü,
Gemilerde çıkış gücü 25W ile sınırlı olmakla birlikte kıyı istasyonlarında bir sınırlama yoktur. Bu neden ile gemilerin yayınlarının menzili kısayken sahil istasyonları çok uzak mesafelerden mesaj yayınlayabilmektedirler.
·         Hava şartları,
Hava şartları sinyal iletişiminde önemli bir etkendir. Bulutlu ve yağmurlu havalar VHF Ses kalitesini bozar ve işitilebilme mesafesini  kısaltır.
VHF irtibat mesafesi yukarıda belirtilen nedenler ile değişkendir. Ancak kabaca, küçük teknelerin kendi aralarında 5 nm., büyük gemilerin kendi aralarında 10-15 nm., kıyı istasyonları ile gemilerin aralarında 20-30 nm. mesafeden sağlıklı haberleşme yapabildiklerini söyleyebiliriz.
Gemilerin yukarıda belirtilen etkenleri göz önünde tutmadan birbirlerine doğru yapacakları sık çağrılar kanalları gereksiz yere işgal edebilir. Bu neden ile önemli durumlarda gerekiyorsa kıyı istasyonlarından yardım istenerek başka istasyonlar için aracılık talep edilebilir.
2.2.            VHF Telsiz Cihazında Kanal ve Kanal Tahsisi
VHF radyo-telefon rutin haberleşmesinde irtibatlar gemisine ve konusuna göre tahsis edilen çalışma kanallarından yapılır. Kanallar; 156-162 mhz arasında, belirli aralıklarla belirlenen, alma ve gönderme olarak sabitlenmiş ve numaralanmış frekans gruplarıdır.
Birçok Dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kullanılan bu cihazlarda uluslar arası standartlara göre deniz trafiğine ayrılmış olan 75 ve 76 hariç 1-28 ve 60-88 arasında € (1, 28, 60, 88 dahil) numaralanmış 55 kanal bulunmaktadır.$ Bunların 20 si simplex, 35’i duplex’dir. VHF telsiz cihazında gönderme ve alma frekanslarının aynı olduğu kanallar simplex $, farklı olduğu kanallar duplex’dir $.
Uluslararası kurallara göre gemilerde emniyet amacı ile deniz haberleşmesine ayrılmış VHF, MF[1] ve HF[2] larda daimi olarak dinleme yapılması gerekmektedir. VHF telsiz cihazlarında kanal 16  (156.800 mhz.)€ bu amaçla daimi dinlemeye tahsis edilmiştir. Gemiler 16. kanalda,
·         Seyir halinde devamlı dinleme yaparlar,€
·         R/T tehlike, acelelik, emniyet ve rutin haberleşme çağrısı yaparlar,$
·         Kısa acelelik haberleşmesi yaparlar,
·         Tehlike haberleşmesi yaparlar,

Türkiye’deki Deniz Vhf Telsiz Çalışma Kanalları
 VHF haberleşmesinde kanal tahsisi; çalışma kolaylığı ve sıkışmaların önlenmesi amacıyla belirli kanalların belirli amaçlar için kullanıma ayrılmasıdır. Bir istasyon olağan haberleşme için diğer istasyon ile VHF kanal 16’dan irtibat kurduktan sonra kendilerine veya haberleşme cinsine göre tahsis edilen kanaldan haberleşmeyi sürdürür.$ Gemiler VHF kullanımında bu tahsislere uymalıdır. Uluslararası kurallar çerçevesinde ülkeler bu tahsisleri kendilerine göre belirleyebilirler. Ülkemizde aşağıda belirtilen uluslararası kurallara göre tahsis kanalları kullanılmaktadır.
Tabloda sıralanan kanalların toplu tasnifi aşağıda olduğu gibidir;
·         Arama kurtarma haberleşmesine, (06) € $ Simplex
·         Sahil güvenliğe, (08) € $ Simplex
·         Balıkçılara, (09,10,77) $ Simplex
·         Pilot ve limanlara, (11, 12, 14, 80, 81) Simplex
·         Gemiler arası seyir emniyet (13) $ Simplex
·         Gemiler arası ve gemi içi haberleşmeye, (15, 17) € (1 watt) Simplex
·         Devamlı dinlemeye, (16) Simplex
·  Telekom haberleşmesi,(Genel haberleşme trafiği için buluşma kanalı 26) (01,02, 03,04,05,07,23,24,25,26,27,28,60,61,62,63,64,65,66,79,82,83,84,85,86,87,88) € Dublex €
·         Meteorolojiye, (67) $ Simplex
·         Acentelere, (68, 71, 74) Simplex
·         Tersanelere, (69) Simlex
·         DSC çağrısı (70) $ (sesli haberleşme yapılamaz)
·         Yatlara, (72,73) €  $ Simplex
·         Koruma (75, 76) $
Gemilerde acil durum haberleşmesinde kullanmak için bulundurulan el telsizlerinin bu amaç dışında kullanılmasını engellemek, gerekse bu kanaldan yapılan gemi içi haberleşme ile çevre gemiler arası haberleşmeyi engellememek için 15. ve 17. kanallar artık gemi içi haberleşmede kullanılmamakta onun yerine halk bandı telsiz cihazları kullanılmaktadır.
2.3.            Çıkış Gücü
Gemi VHF cihazları en az 1W, en fazla 25W çıkış gücünde çalışır.$ Cihaz normal olarak 25 W çıkış gücünde çalışır. Ancak çevre gemilerin haberleşmelerinde enterferansa sebep olmamak için gemi içi veya gemiler arası haberleşmeye tahsis edilen 15. ve 17. kanallarda çıkış gücü 1W ile sınırlandırılmış olup cihaz bu kanallarda otomatik olarak 1W çıkış gücüne geçer.$ €  Yine aynı neden ile liman içinde acentelere tahsis edilen 68, 71 ve 74. kanallarda ve diğer görüşmelerde de çıkış gücü elle 1W’a düşürülmelidir.$
2.4.            Enterferans
Enterferans haberleşmede kaliteyi bozan, engelleyen ve kesintiye sebep olan elektromanyetik etkidir. Yakın frekanslar enterferans nedeniyle birbirlerini etkileyerek birbirleri üzerinden yapılan haberleşmeleri engeller veya bozarlar. Bu neden ile VHF kanallarında enterferans’dan korunmak için;
·         Frekanslar 25 khz’lik farklar ile belirlenmiş,
·         Birbirini takip eden kanal numaraları arasında, 50 khz.’lik bir fark bırakılmış,
·         Kanal 16 için koruma kanalları oluşturulmuştur.
Kanal 16’yı enterferanstan koruma maksadı ile yayın yasağı konmuş olan kanala koruma kanalı denir. Kanal 16’nın 25 khz. düşüğü frekansa sahip kanal 75 ve 25 khz. yükseği frekansa sahip kanal 76 koruma kanallarıdır. Bu amaç ile bu kanallardan yayın yapılması teknik olarak engellenmiştir.
2.5.            Özel VHF Kanalları
VHF kanal 06, kanal 13, kanal 16, kanal 70 ve 16. kanala frekans yakınlığı nedeni ile zararlı müdahaleyi oluşturabilecek kanal 15, 17, 75 ve 76 hariç olmak üzere devletler kendilerine göre belirli amaçlar için uluslar arası standartlar dışında kendileri için özel kanallar tahsis edebilir.
İngiltere, Fransa, ABD, Nijerya, Kanada, Basra körfez ülkeleri gibi bazı ülkeler özel VHF kanal numara ve frekansı kullanmaktadırlar. Ülkemizde özel kanal uygulaması olmayıp VHF cihaz kanal numara ve frekansları uluslar arası kurallara göredir.
Tüm Türk ve yabancı deniz ile ilgili kuruluşların çalıştıkları kanalların numaraları ITU’ya ait kıyı istasyonları listesinden veya ALRS yardımcı yayınlarından bulunabilir. Bu şekilde bir yabancı ülkeye gidildiğinde temas kurulacak istasyona kanal 16’dan ulaşılamazsa yukarıda belirtilen yardımcı yayından o istasyonun çalıştığı kanal öğrenilip o kanaldan çağrılabilir.
2.6.            VHF Telsiz Cihazında Simplex ve Dublex Kanal
VHF kanallarından bazılarında hem gönderme hem de alma frekansları aynı, bazılarında da farklıdır. Aynı olan kanallara “Simplex”, farklı olanlara da “Dublex” kanal denir. Telekom’a tahsis edilen kanallar kara aboneleri ile bağlantılarda kullanılacağı için tamamı dublex kanaldır. Bunun amacı görüşmenin kesiksiz olarak sağlanabilmesidir. Diğer tüm kanallar ise simplex’tir.€
Siplex kanallarda konuşma yapılırken ahizenin mandalına basılarak konuşulur. Mandalın basılması transmisyonu yani yayını sağlar. Söz bitince mandal bırakılır ve diğer tarafın konuşması dinlenir. Simplex kanalda hem konuşma hem dinleme aynı anda yapılamaz. Dublex kanallarda ise mandalı bırakmaya gerek olmaksızın görüşmeye hem dinleme hem de konuşma olarak devam edilebilir.
2.7.            Haberleşmede Konuşma Kuralları
VHF radyo-telefon yönteminde bu cihazların kullanımının yaygın olması ve mesaj yayınlayanın sadece kendi tanıtımı ile belirlenmesinden kaynaklanan bazı yanlış davranışlarla karşılaşılmaktadır. Bunlar;
·         Sahte tehlike, acelelik ve emniyet mesajlarının yayınlanması,
·         Kıyı istasyonları aracılığı ile telefon bağlantısında başka gemiye ait çağrı kodunun verilmesi,
·  Kanalların kişisel aşağılık duygusunun tatmini için kullanılmasıdır. (arkadaş arama, küfürleşme, ahlaka aykırı konuşma, müzik çalma, şarkı söyleme, devlet büyüklerine hakaret edilmesi, aşağılayıcı ifadelerin kullanılması,)
Bu tip olaylar kesinlikle yasak olup bu konuda alınacak kişisel tedbirler;
·         Gemimizde kesinlikle, hiçbir zaman bu tip olaylara müsaade edilmemesi,
·         Kanalları kişisel aşağılık duygularının tatmini için kullananlara kesinlikle telsiz cihazlarından müdahale edilmemesidir.
2.8.            Haberleşmenin İçeriğe Göre Tasnifi
Haberleşme içeriği açısından öncelik sırasına göre aşağıdaki şekilde tasnif edilir.
1.öncelik-Tehlike (Distress) haberleşmesi,$
2.öncelik-Acelelik (Urgency) haberleşmesi,$
3.öncelik-Emniyet (Safety) haberleşmesi,$
4.öncelik-Rutin (Routine) haberleşme,$
Bu tasnif içerisinde gösterilen rutin haberleşme genelde aşağıdaki ve benzeri konularla ilgili haberleşmelerdir.
·         Gemi ve personel görevi ile ilgili haberleşme,
·         Liman ve manevra ile ilgili haberleşme,
·         İşletme ile ilgili haberleşme,
·         Kişisel haberleşme
2.9.            Rutin Haberleşmede Radyo-Telefon Yöntemi
Radyo telefon yöntemi; belirli kurallar dahilinde, telsiz cihazları aracılığıyla, doğrudan konuşma şeklinde yapılan sesli haberleşme yöntemidir.
Bu yöntemde tüm haberleşme tiplerinde olduğu gibi kıyı istasyonları dahil tüm istasyonlar kanal 16. dan çağrılır.$ Ancak çağrı yapılmadan önce kanal 2 dakika dinlenir. Bu dinlemeden amaç kanalda o an için bir tehlike, acelelik veya emniyet haberleşmesinin olmadığına emin olunmasıdır. Bu haberleşmeler 4.öncelikteki rutin haberleşmeden daha üst önceliğe sahip olduğundan bu tip haberleşmeler rutin haberleşme ile kesilemez.
Rutin haberleşmede anlaşabilecek ortak bir dil kullanılır. Çağrıda önce çağrılan istasyon sonra çağıran istasyon tanımlanır.$
İstasyon tanımlama aşağıdaki şekillerde olabilir.$
·         Açık isimle tanımlama, (Örnek; M/V PINAR KAPTANOĞLU)
·         Kodlu isimle tanımlama, (Örnek; TCMG)
·    Açık veya kodlu isim bilinmiyorsa, başka bir gemi ile karıştırılmayacak bir ifade ile tanımlama. (Örn. Mevki)
Tanımlamada, kendimize göre yön veya mesafe belirterek başka gemiler ile karıştırılabilecek ifadelerden  kullanılmaz. İhtiyaç halinde çevremizdeki gemilerin servis numaralarını Solas’a tabi gemilerde bulundurulması gereken AIS cihazından, isimlerini de bu servis numarasından girerek ITU yayınlarından öğrenebiliriz.
Kanal 16’dan yapılan rutin çağrılarda daha önce kurulmuş başka haberleşmeleri engellememek için aşağıdaki kurallara da uyulur.
·         Çağrılar 1 dakikadan daha uzun olmaz,
·         Çağrıya cevap alınamazsa tekrarlamak için en az 2 dakika beklenir,
·         Çağrı en fazla 3 kere tekrar edilir,$
·         Çağrının 3. tekrarından sonra en azından 5 dakika beklenir.
Haberleşme trafiğinin düzenli akışının sağlanmasına haberleşme trafik kontrolü denir. Gemiler arası rutin haberleşmede haberleşme trafik kontrol sorumluluğu çağrılan gemidedir.$ Kontrol istasyonu gemilere ve haberleşme konusuna göre tahsis edilen kanal numarası verir ve haberleşme o kanadan devam eder.$ Ancak kıyı istasyonu çağıranda olsa çağrılanda olsa kontrol kıyı istasyonundadır.$ Tahsisli çalışma kanalına geçildikten sonra orada bir haberleşme varsa kesilmez müsait olan bir başka kanala geçilir.$
R/T haberleşmesinde çağrı kodları ve gereklilik hallerinde özel isimler harflerin uluslararası kod isimleri ile söylenir. Örnek; bodrum kelimesi; “bravo, oskar, delta, romeo, uniform, mike” şeklinde hecelenir. Sayılar ise rakamların tek tek telaffuzu ile söylenir. Örnek; 134 sayısı; “one, three, four” şeklinde söylenir.€
Mesaj iletiminde her ifade öncesi tanıtım tekrar edilmez ancak simplex kanalda diğer konuşma sırasının diğer taraf verildiği tamam ifadesi ile belirtilir.
2.10.        Uygulama
VHF cihazı ile rutin çağrı ve haberleşmesi yapmak için;
·         Cihaz çift kanal dinlemesi yapılıyorsa DW pozisyonundan çıkartılır,
·         Ahize yerinden alır,
·         Mikrofon ağza yaklaştırılarak mandalına basılır,
·         Çağrılan istasyonunun tanımını en fazla 3 kere tekrarlanır,
·         Çağıran kendi istasyonunun tanımı en fazla 3 kere tekrarlanır,
·   Ahizenin mandalı bırakılır, (Cevap alınamazsa en azından 2 dakika beklenir ve çağrı tekrarlanır. Alınamayan cevapta 3 kere çağrıdan sonra en azından 5 dakikalık bir ara verilir.)
·         Cevap verilmesi üzerine ahizenin mandalına basılır,
·         Belirtilen çalışma kanal numarası tekrar edilir.
·         Mandal bırakılır,
·         Çalışma kanalına geçilir,
·         Yapılacak görüşmeye göre güç seçimi yapılır.
·         Çağrılan istasyonun çağrısı alınınca ahizenin mandalına basılır,
·         Diğer istasyonun tanımı yapılır,
·         Kendi istasyonun tanımı yapılır,
·         Mesaj iletilir,
·         Sözün bittiği belirtilir,
·         Ahizenin mandalı bırakılır.
·         Kontrol istasyonunun haberleşmeyi bittiğini belirtmesi üzerine ahizeyi yerine koyar.
2.11.        Uygulama Örneği
Ankara gemisi kaptanı, VHF telsiz cihazından radyo-telefon ile İstanbul gemisinin kaptanını arayarak kanal 17’den İstanbul gemisinin İzmir limanına tahmini varış zamanını soracak ve  İstanbul gemisi kaptanı da İzmir limanına varış zamanını 18 ocak 1800 LT olarak bildirecektir.
ANKARA GEMİSİ KAPTANI

İSTANBUL GEMİSİ KAPTANI

ANKARA GEMİSİ KAPTANI

İSTANBUL GEMİSİ KAPTANI

ANKARA GEMİSİ KAPTANI

İSTANBUL GEMİSİ KAPTANI

ANKARA GEMİSİ KAPTANI

İSTANBUL GEMİSİ KAPTANI

3.  TEHLİKE YARDIM ÇAĞRISI YAPMAK
3.1.            Tehlike Haberleşmesi
Tehlike haberleşmesi; gemideki can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğu $ batma, yanma, korsan saldırısı, gemi terk gibi büyük tehlikeler içinde olduğu durumlarda gemi ile yardım eden üniteler arasında yapılan haberleşmedir.€ Bu haberleşmede,
·         Öncelik,
Tehlike haberleşmesi 1.derecede önceliğe sahiptir.$ Tehlike çağrı sinyalinin duyulması ile diğer tüm mesaj trafiği tehlike haberleşmesi bitinceye kadar durdurulur.
·         Çıkışgücü
Tehlike haberleşmesinde çıkış gücü 25 wattır.$
·         Yayın ve haberleşme kanalı,
VHF telsiz cihazında tehlike çağrısı kanal 16’dan yayınlanır ve haberleşme yine bu kanalda devam eder.$
·         Yayın dili;
Tehlike çağrı ve haberleşmesinde yayın dili uluslar arası bir dildir. (İngilizce[3]) Ancak çağrının ayrıca yakın kıyı devletinin dilinde de yayınlanması daha fazla istasyona ulaşabilmek açısından yararlı olur. Yardım çağrısına cevap aldıktan sonra yardıma gelen gemiler ile ortak dil seçimi yapılabilir.
·         Sinyal,
Tehlike çağrı ve haberleşme sinyali “MAYDAY”dir.$ Tehlike haberleşmesi dahilindeki tüm mesajların başında bu sinyal kullanılır.
·         Sinyal ve isimde tekrar,
Radyo-telefon ile yayınlanan bir mesajda mesaj sinyali ve çağıran istasyon isimleri anlaşılamama olasılığına karşı en fazla 3 kere tekrar edilirler.$ Ancak tehlike haberleşmesi başladıktan sonra! ilgili her mesajın başında kullanılan sinyal bunun istisnası olarak bir defa söylenir.
·         Tehlike çağrısının içeriği,
Bir tehlike mesajı en azından gemi ismi, mevki ve tehlikenin cinsini belirtmelidir. Vakit varsa daha geniş olarak bilgi verilir.
·         Mevkiin belirtilmesi,
Bir mesajda mevkii koordinatlar ile belirtilebileceği gibi belirli bir noktadan kerteriz ve mesafe olarak ta belirtilebilir.
3.2.            Uygulama
Tehlike yardım çağrısı yapmak için;
·         Tehlike sinyali verilir,
·         Geminin tanıtımı yapılır,
·         Geminin mevkii verilir,
·         Geminin içinde bulunduğu tehlikenin cinsi belirtilir,
·         Gerekli olabilecek diğer bilgiler verilir,
·         İstek kısaca belirtilir,
·         Mesaj bitirilir,
3.3.            Uygulama Örneği
İçinde 5 kişi bulunan, 360 31’N- 0270 45’E mevkiinde kayalara çarparak yaralanan, su alarak batma tehlikesi içinde rüzgar etkisi ile güneye doğru sürüklenmekte olan SVRK çağrı kodlu geminin kaptanının tehlike mesajı;

4.  TEHLİKE YARDIM ÇAĞRISINA CEVAP VERMEK
4.1.            İstasyonların Tehlike Mesajına Cevapları
Bir geminin yardım çağrısını veya yardım çağrısına aracılık mesajını alan gemi bir kıyı istasyonunun mesaja cevap verip vermediğini anlamak üzere kısa bir süre bekler. $ Sonra yardım isteyen istasyona R/T yöntemi ile kanal 16’dan cevap vererek yardıma gider. Denizde tehlikede olan bir gemiye yardıma gitmek zorunludur.$ Ayrıca kıyı istasyonu ile irtibat kurulabildiği taktirde ona da yardıma gittiğini bildirir.
Tehlike mesajını alan kıyı istasyonu mesaja cevap verdikten sonra gerekli çalışmaların başlatılabilmesi için mesajı en yakın arama kurtarma koordinasyon merkezine geçer.
4.2.            Uygulama
Tehlike mesajına cevap vermek için;
·         Tehlike mesaj sinyali verilir,
·         Temas kurulan kıyı istasyonunun tanımı yapılır,
·         Çağıran geminin tanımı yapılır,
·         Mesajın alındığını ve hareket tarzı belirtilir,
·         Mesajı bitirilir.
4.3.            Uygulama Örneği
Bir önceki uygulama örneğinde tehlike çağrısı yapan SVRK çağrı kodlu gemiye 10 nm uzakta ve 14 kts sürat yapan TCMG kodlu geminin kaptanı cevap vermek için;

5.  TEHLİKE YARDIM ÇAĞRISINA ARACILIK ETMEK
5.1.            Tehlike Çağrısına Aracılık
Mesaja aracılık; bir mesajın bir başka istasyona değiştirilmeden, gönderen kişi dışında birisi tarafından nakledilmesidir. Sinyali “MAYDAY RELAY”dir.€ Tehlike çağrısını alan bir gemi aşağıdaki durumlarda mesajı uluslararası bir lisanda veya kıyı devletinin lisanında tüm istasyonlara veya belirli bir kıyı istasyonuna nakledilmesinde aracılık yapar.$
·         Tehlikedeki gemi mesajını kendisi yayınlayamıyorsa,
·         Daha fazla yardım gerekiyorsa,
·         Yardım isteyen gemi tehlike mesajını bir kıyı istasyonuna ulaştıramıyorsa.
Kıyı istasyonları da aldıkları bir tehlike mesajına aşağıdaki nedenler ile aracılık yapar.$
·     Kıyı devletinin lisanında verilen tehlike mesajında, yabancı gemilerinde yardıma katılmalarının sağlanması amacı ile,
·   Uluslararası lisanda verilen tehlike mesajında, kıyı devletine ait gemilerinde yardıma katılmalarının sağlanması amacı ile,
·         Arama kurtarma koordinasyon merkezi tarafından daha fazla yardımın sağlanması amacı ile talep etmesi halinde.
5.2.            Uygulama
Bir tehlike mesajına aracılık etmek için;
·         Tehlike mesajına aracılık sinyalini veriniz.
·         Geminizi tanımlayınız.
·         Aracılık yapılacak mesajın alınan kanal  ve saatini belirtiniz.
·         Alıntı başlama işaretini veriniz.
·         Alınan mesajın metnini değiştirmeden aktarınız.
·         Alıntı bitiş işaretini veriniz.
·         Tekrar kendinizi tanımlayınız.
·         Mesajı bitiriniz.
5.3.            Uygulama Örneği
SVRK çağrı kodlu geminin verdiği tehlike mesajına aracılık yapmak için TCMG çağrı kodlu geminin kaptanı;

6.  GEMİLERİ SESSİZLİĞE DAVET ETMEK
6.1.            Haberleşme kontrolü
Tehlike haberleşme trafiği, tehlike sinyaline cevap verilmesi ile başlayan mesaj alma ve gönderme işlemleridir.
Tehlike haberleşmesinde sorumluluk öncelik sırasına göre;$
·         Tehlike çağrısına cevap veren kıyı istasyonu,
·         Tehlike mesajına aracılık eden istasyon veya
·         Tehlikede olan gemidir.
Tehlike haberleşmesini kontrol eden istasyon;
·         Çevredeki gemileri sessizliğe davet eder,
·         Uygun zamanda kısıtlı çalışmaya davet eder,
·         Çalışmanın sonunda sessizliği sona erdirir.
6.2.            Sessizliğe Davet
VHF’da sessizliğe davet; kanal 16’nın tehlike haberleşmesi hariç tüm haberleşme trafiğine kapanmasıdır. Kontrol istasyonunun diğer gemileri sessizliğe davetinin sinyali “SEELONCE MAYDAY” dir.$ Bu daveti alan tüm (tehlike trafik dışı) istasyonlar kanal 16’yı boşaltırlar ve bu kanaldan çağrı yapmaz ve konuşmazlar.
Kontrol istasyonunun müdahale etmediği veya edemediği durumlarda sessizliğin sağlanması için başka gemilerde sessizliğe davet edebilirler. Ancak burada sinyal “SEELONCE DISTRESS” dir.
6.3.            Uygulama
Tehlike haberleşmesinde sessizliğe davet için;
·         Sessizliğe davetin sinyali verilir,
·         Kendini tanıtır.
6.4.            Uygulama Örneği
TCMG çağrı kodlu gemi bir kıyı istasyonunun yardım çağrısına cevap vermemesi üzerine çağrıya cevap verir ve mesaja aracılık yapar. Bu arada kanal 16’da sessizliği sağlamak için;

7.  GEMİLERİ KISITLI ÇALIŞMAYA DAVET ETMEK
7.1.            Kısıtlı Çalışma
Tehlike trafiğinde kısıtlı çalışma; tehlike yardım çalışmasının durumuna göre kontrol istasyonu tarafından verilen kanal 16 da ki sessizlik uygulamasının gevşetilme kararıdır. Kısıtlı çalışma sinyali “PRO-DONCE” olup mesajın sonunda verilir.€ $ Bu karar çevre gemilere kontrol istasyonu tarafından bildirilir. Bu mesajı alan gemilerde fazla meşgul etmemek kaydı ile kanal 16’yı kullanmaya başlayabilirler.
7.2.            Uygulama
Kısıtlı çalışmaya davet etmek için;
·         Tehlike mesaj sinyalini veriniz.
·         Tüm istasyonlara yönelik çağrı yapınız.
·         Kendinizi tanımlayınız.
·         Kısıtlı çalışmanın başladığı saati veriniz.
·         Tehlike yardımının yapıldığı gemiyi tanımlayınız.
·         Kısıtlı çalışma sinyalini veriniz.
7.3.             Uygulama örneği
Tehlike haberleşmesinde kontrol sorumlusu olan TCMG kodlu geminin kaptanı kanal 16’da kısıtlı çalışmanın başladığını belirtmek için;
  
8.  SESSİZLİĞİ SONA ERDİRMEK
8.1.            Sessizliğin Sonu
Tehlike yardım çalışmaları bittikten sonra kanal 16’daki kısıtlı çalışma trafik kontrol istasyonu tarafından  sona erdirilir. Sessizliğin sona erdirilme mesaj sinyali “SEELONCE FEENEE” olup mesajın sonunda verilir.€ $ Bu sinyalin alınması ile kanal 16’daki çalışma normale döner.
8.2.            Uygulama
Sessizliğin sona erdirilmesi € için;
·         Tehlike mesaj sinyali verilir.
·         Tüm istasyonlara yönelik çağrı yapılır.
·         Kendini tanımlar,
·         Kısıtlı çalışmanın sona erdirildiği saat verilir,
·         Tehlike yardımının yapıldığı gemi tanımlanır,
·         Kısıtlı çalışmanın sona erme sinyali verilir.
8.3.            Uygulama Örneği
Tehlike haberleşmesi kontrol istasyonu olan geminin kaptanı sessizliği sona erdirilmek için;

9.  ACELELİK MESAJI VERMEK
9.1.            Acelelik Haberleşmesi
Acelelik haberleşmesi, gemilerin içinde bulundukları bir durumun can, mal ve çevre güvenliğini yüksek olasılıkla tehdit ettiği halleri bildirmek için yaptıkları haberleşmedir. Gemiler tarafından tüm gemilere veya belirli bir istasyona doğru uluslar arası (İngilizce) veya kıyı devletinin lisanında yayınlanabilir. Acelelik mesajının çekilmesine gerekçe olarak aşağıdaki durumları örnek gösterebiliriz.
·         Denize bir kişinin düşmesi,€ $
·         Denize kütük, container gibi büyük yüzer cisimlerin düşürülmesi,
·         Geminin demir taraması,
·         Geminin trafik hattında bir makine veya dümen arızası gibi bir neden ile kumanda dışında kalması v.s.
Acelelik mesajı tüm gemilere yönelik yapılır. $ Mesajın sinyali “PAN PAN” olup $ 2.derecede önceliğe sahiptir.$ Haberleşme kontrolü mesajı veren istasyondadır.$ Diğer gemiler bu sinyali duymaları ile mesaja cevap vermez $ Tehlike mesajı hariç kanal 16’daki tüm mesaj trafiğini acelelik mesajı bitinceye kadar durdurur, mesajı dinler ve mesajın bitiminde devam etmek için en azından 3 dakika sessiz olarak beklerler.$ Yardım talebi varsa mesajın yayınlanmasından sonra mesaja kanal 16’dan cevap vererek bir başka çalışma kanalından haberleşmeyi devam ettirir.$
Acelelik sinyali ve mesajı radyo-telefon ile kanal 16’dan yayınlanır.$ Ancak aşağıdaki durumlarda kanal 16’dan sadece çağrı yapılıp mesajın aktarımı için bir başka kanal verilebilir.[4]
·         Mesaj uzunsa,
·         Mesaj tıbbi tavsiye mesajı ise,
·         Ch.16’dan yayınlanmış mesajın tekrarı gerekiyorsa.
9.2.            Uygulama
Acelelik mesajının verilmesi için;
·         Acelelik mesaj sinyalini veriniz.
·         Tüm istasyonlara yönelik çağrı yapınız.
·         Çağrı yapan istasyonu tanımlayınız.
·         Tehlikenin söz konusu olduğu mevkii veriniz.
·         Tehlikenin içeriğini belirtiniz.
·         İsteğinizi belirtiniz.
·         Mesajı bitiriniz.
9.3.            Uygulama Örneği
360 31’N- 0270 45’E mevkiinde makine arızası nedeni ile kumandadan aciz duruma düşen TCGM çağrı kodlu geminin kaptanı çatışmayı önlemek için diğer gemilerin kendisinden nete kalmalarını ister. Bu amaç ile acelelik mesajı vermek için;

10.     ACELE ÖNCELİKLİ SAĞLIK MESAJI VERMEK
10.1.        Acelelik Mesajı ile Tıbbi Tavsiye İstenmesi
Acelelik mesajı gemideki bir kaza veya hastalık nedeni ile acil tıbbi tavsiye ve yardıma ihtiyaç olduğunda da verilebilir. Sinyali “Pan Pan Medical” dir. $ Tıbbi tavsiye mesajı için çağrı kanal 16’dan yapılır ve cevap alınması halinde bir çalışma kanalına geçilerek haberleşme oradan sürdürülür.$ Tıbbi neden ile verilecek acelelik mesajı aşağıdaki örnek üzerinde adım adım gösterilmiştir. Bu mesaj tüm istasyonlara yönelik olabileceği gibi ALRS Volume 1’de (Admiralty List off Radio Signals) verilen tıbbi tavsiye verebilecek istasyonlar listesinden bir istasyona da olabilir.
10.2.        Uygulama
Tıbbi acelelik mesajının verilmesi için;
·         Tıbbi tavsiye mesaj sinyali verilir,
·         Tüm istasyonlara veya belirli bir kıyı istasyona yönelik çağrı yapılır,
·         Mesajı gönderen istasyonun tanımı yapılır,
·         Tehlikenin söz konusu olduğu mevkii belirtilir,
·         Tehlikenin kısaca içeriği belirtilir,
·         İstek belirtilir,
·         Mesajı bitirilir.
10.3.        Uygulama Örneği
Gemisinde kırık bacak kemiği nedeni ile şiddetli kanama sorunu olan TCMG çağrı kodlu gemi kaptanı tıbbi acelelik mesajı verebilmek için;

11.     ACELELİK MESAJINI İPTAL ETMEK
11.1.        Acelelik Mesajının İptali
Acelelik mesajını veren istasyon bu mesaja gerekçe olan durum ortadan kalktıktan sonra tekrar yayınladığı bir mesaj ile acelelik durumu iptal eder. İptal zorunludur.
11.2.        Uygulama
Acelelik mesajının iptal edilmesi için;
·         Acelelik mesaj sinyali verilir
·         Tüm istasyonlara yönelik çağrı yapılır
·         Mesajı gönderen istasyonun tanımı yapılır
·         Acelelik mesajının iptali belirtilir
·         Mesaj sona erdirilir
11.3.        Uygulama Örneği
TCMG çağrı kodlu gemi kaptanı vermiş olduğu acelelik mesajını iptal için;

12.     EMNİYET MESAJI VERMEK
12.1.        Emniyet Haberleşmesinde Radyo-Telefon Yöntemi
Emniyet mesajı; aşağıdaki örneklere benzer denizdeki can ve mal güvenliğini tehdit eden durumları bildiren mesajlardır.
Emniyet mesajlarına örnekler;$
·         Trafik yoğunluğu bulunan yerlerdeki sönen ışıklı şamandıra ve fenerler,
·         Yeni gemi batık veya yarı batıkları,
·         Yeni keşfedilen veya ortaya çıkan kayalıklar,
·         Denizde başı boş yüzen büyük cisimler veya mayın,
·         Yedekte büyük dubaların çekilmesi,
·         Deniz altına kablo, boru döşenmesi gibi su altı çalışmaları,
·         Askeri tatbikatlar,
·         Fırtına ihbarı gibi meteoroloji ihbarları,
Gemiler emniyet mesajını gerektiren tespit ettikleri durumları kıyı istasyonlarına rutin mesaj ile iletirler.$ Kıyı istasyonları öğrendikleri tehlikeleri gemilere iletmek üzere kanal 16’dan tüm gemilere yönelik $ emniyet çağrısı yaparak $ mesajın yayınlanacağı çalışma kanalını bildirir. [5] Sonra belirtilen kanala geçilerek oradan mesaj yayınlanır. $ Yayınlayan makam açısından durumun acilliği veya bir kıyı istasyonuna bildirme imkanının olmadığı hallerde emniyet mesajları gemiler tarafından da yayınlanabilir.
Emniyet mesajı uluslar arası bir dil ve yakın kıyı devletinin dilinde olmak üzere iki ayrı dilde yayınlanır. Sinyali “SECURITY” dir.$ 3.Derecede önceliğe sahip $ olup gemiler kanal 16’dan emniyet mesaj çağrısını duyduklarında bu kanaldaki rutin mesaj çağrılarını emniyet mesaj çağrısı bitinceye kadar durdururlar. Emniyet mesajının yayınlanacağı kanala geçerek mesajı alırlar.$
12.2.        Uygulama
Emniyet mesajı vermek için;
·         Emniyet sinyali verilir.
·         Tüm gemilere yönelik çağrı yapılır.
·         Çağrı yapan gemi tanıtılır.
·         Mesajın yayınlanacağı kanal numarası verilir.
·         Çağrı sona erdirilir.
·         Mesajın yayınlayacağı kanala geçilir.
·         Tüm gemilere yönelik çağrı yapılır.
·         Çağrı yapan gemi tanıtılır.
·         Mesaj geçilir.
·         Çağrı yapan gemi tekar tanıtılır.
·         Mesaj bitirilir.
12.3.        Uygulama Örneği
360 31’N- 0270 45’E mevkiinde gemiler için tehlike oluşturabilecek başıboş yüzer bir konteynır tespit eden fakat bildirmek için bir kıyı istasyonu ile irtibat kuramayan TCMG Çağrı kodlu geminin Kaptanının emniyet mesajı verebilmesi için;  $
Türk radyo tarafından kanal 16’dan,  kanal 13’den bir emniyet mesajının verileceği ilan edilir.

13.     KARA ABONESİ İLE İRTİBAT KURMAK
13.1.        Kara Abonesi ile R/T Bağlantısı Kurmak
Gemilerde elektronik haberleşme cihazlarını kullanarak yeryüzündeki her hangi bir telefon abonesi ile telefon irtibatı kurma imkanı vardır. Bu irtibatta kullanılabilecek elektronik cihazlardan bir tanesi de VHF telsiz cihazlarıdır. Bize bu imkanı sağlayan aracı kurum ise kıyı istasyonudur. Bu bağlantı R/T yöntemi veya DSC tekniği ile de olabilir.
Gemilerin kara telefon aboneleri ile R/T irtibat kurma istekleri halinde yakın kıyı istasyonu kanal 16’dan çağrılır ve onun vereceği çalışma kanalında, verilen sıra beklenir. Türkiye’deki tüm kıyı istasyonlarının isimleri “Türk Radyo”dur. Çağrıda “Samsun Türk Radyo” gibi istasyonun bulunduğu yer ismi söylenmez. Aynı şekilde tüm Yunan kıyı istasyonlarının isimleri de “Ellas Radio”dur.
Bir kıyı istasyonu aracılığı ile kara abone irtibatında kıyı istasyonu telefon ücretinin tahsili için bazı bilgiler talep edebilir.  İstenirse bu bilgilerin verilmesi gerekir.
·      Ülkemiz kıyı istasyonları aracılığı ile bağlantı yapılıyorsa geminin bağlı olduğu işletmenin isim ve telefon numara bilgisi,
·       Yabancı kıyı istasyonları aracılığı ile bağlantı yapılıyorsa hesaplaşma yetkilisinin tanıtım kodu (AAIC-Accounting Authority Identification Code).
“Hesaplaşma Yetkilisi”; gemilerin haberleşmesini sağlayan uluslar arası hizmetin fatura bedelinin mahsubu ve garantörlüğünü üstlenen  kuruma denir. Ülkemizde “Hesaplaşma Yetkilisi” Türk Telekom olup AAIC kodu TR01’dır. Bu numaranın ilk iki harfi Türkiye’yi temsil etmektedir.
Yabancı istasyonlar tarafından Türk gemilerine verilen bu rutin haberleşme hizmetinin ücreti öncelikli olarak Türk Telekom tarafından ödenir ve Türk Telekom sonra bunu geminin bağlı olduğu şirketten tahsil eder.
13.2.         Kara Abonesi ile Gemi Arasında İrtibat Kurması
Eğer bir kara abonesi bir gemi ile irtibat kurmak istiyorsa temas kurulmak istenen geminin bulunduğu bölgenin sorumlusu kıyı istasyonunu telefondan aranır. Geminin adı, çağrı işareti ve takribi mevkiini verilip radyo-telefon ile irtibat talep edilir. Talep iletildikten sonra telefon kapatılır. Kıyı istasyonu istenen irtibatı sağladığında kara abonesini tekrar arar ve bağlantıyı kurar. Türkiye kıyılarının sorumlusu olan kıyı istasyonları aşağıdadır.
  • Türk Radyo (Samsun)           Hopa - Zonguldak arası         0362.4382173
  • Türk Radyo (İstanbul)            Zonguldak-İzmir arası            0212.5989526
  • Türk Radyo (Antalya)            İzmir-İskenderun arası           0242.3231810
13.3.         Deniz Abonesi ile Aracılı R/T Bağlantısı Kurmak
Gemiden çok uzaklardaki fakat herhangi bir kıyı istasyonunun irtibat menzili içerisinde bulunan başka bir gemi ile irtibat kurulmak istendiğinde kıyı istasyonlarının aracılığı ile irtibat kurulabilir. Bunun için irtibatta olunan kıyı istasyonundan talepte bulunulur. Bu istasyon bağlantı kurmak istenen gemi ile irtibatı olan kıyı istasyonuna talebi iletir. Diğer kıyı istasyonu diğer gemiyi arar. Temas kurunca önce talebi veren kıyı istasyonu aranır. O istasyonda talebi veren gemiyi arar ve böylece bağlantı kurulur.
13.4.         Ücretlendirme
Her deniz ülkesinin kıyılarında denizcilere hizmet veren kıyı istasyonları bulunmaktadır. Bu istasyonların esas görevleri gemilerin can ve mal güvenliğini ile denizlerin çevre korunmasını ilgilendiren konularda gerekli bildirimleri yapmak ve gemiler ile kara arasındaki haberleşmeyi sağlamaktır.
Kıyı istasyonlarının verdikleri hizmetlerde rutin haberleşme haricindekiler için herhangi bir ücret söz konusu olmazken rutin haberleşme ücrete tabidir. Gemilerin kıyı istasyonları aracılığı ile yaptıkları tüm rutin haberleşmeler belirli usul ve birimlerde hesap edilerek gemilerin işletmelerine fatura edilir. Gemilerde bu haberleşmelerin sağlanmasında görevli olan telsiz zabitleri veya bu görevi üstlenen güverte zabiti veya doğrudan kaptan kıyı istasyonları üzerinden sağlanan tüm rutin haberleşmeleri kayıt eder ve ücretlerini de hesap eder. Bu haberleşmenin kişiye özel olanlarını ayrı olarak listeler ve aylık olarak geminin işletmesine gönderir. Gönderilen bu listeye göre de personelin gemi üzerinden yaptıkları özel görüşmelerin ücretleri maaşlarından kesilir.
Uluslar arası haberleşmede rutin görüşmeler için iki ayrı ücret alınmaktadır;
·         Şebeke ücreti (LL-Land Line)
Şebeke ücreti, kıyı istasyonunun, bağlantı yapılan abone ile arasındaki uzaklığa göre belirlenen ücrettir. Ülkemiz için, Dünya’daki tüm ülkeler, Türkiye’ye uzaklıklarına göre 4 ayrı gruba ayrılmış olup, herbiri için mesafeye göre farklı şebeke ücreti alınmaktadır.
·         Kıyı istasyon ücreti (CC-Coast Charge)
Kıyı ücreti, kıyı istasyonunun yapılan görüşmenin süresi üzerinden aldığı ücrettir.
Uluslar arası haberleşme ücretinin hesaplanmasında “Özel Çekme Hakkı” (Sdr-Special Drawing Right)  adı verilen bir hesap birimi kullanılır.
Yalnız ücretlendirme basit olmayıp, yerli-yabancı, yurt içi-dışı, kara abonesi-gemi, indirimli-indirimsiz veya sür primli olarak değişmektedir. Gerek hesaplamadaki zorluklar, gerekse sdr veya kontör karşılıklarında olan değişmeler nedeni ile özellikle günümüzdeki GMDSS telsiz zabitlerince bunların hesabında yanlışlıklar olmaktadır. Bu neden ile kıyı istasyonu aracılığı ile yapılan her rutin görüşme sonrası istasyon operatöründen ücretin öğrenilmesinde ve kayıtların ona göre düşülmesinde yarar bulunmaktadır.
13.5.        Uygulama
Kara abonesi ile irtibat kurmak için;
·         Yakın kıyı istasyonunu kanal 16’dan rutin çağrı usulüne göre çağrılır.
·         Temas kurulması ile verilen kanalda sıra beklenir.
·      Kıyı istasyonu aradığında bağlantı kurmak istenen abone numarası, geminin çağrı kodu, bağlı olduğu hesaplaşma yetkilisi, şirketin ismi, telefon numara bilgisi verilir.
·         Bağlantı kurulması beklenir.
·         Bağlantı kurulunca görüşme yapılır.
·         Görüşme bitince kıyı istasyonuna görüşmenin bittiğini bildirilir ve ücreti sorulur.
·         Yapılan görüşme ve belirtilen görüşme ücreti kayıt altına alınır.
13.6.        Uygulama Örneği
Telefon numarası 212. 510 66 73 olan Derya denizcilik şirketine bağlı TCHH çağrı kodlu M/Y Bodrum gemi kaptanının Türk radyo aracılığıyla 212. 5105573 numaralı abone ile irtibat kurabilmesi için;
GEMİ

KIYI İSTASYONU

GEMİ

KIYI İSTASYONU

GEMİ


KIYI İSTASYONUGEMİ

KIYI İSTASYONU

GEMİ[1] MF: Middle Frequency, Orta dalga
[2] HF: High Frequency. Yüksek dalga
[3] Kural uluslar arası bir dil olarak belirtir. Fransızca ve İspanyolca da eskiden uluslar arası bir dil olarak kabul edilmekteyse de artık sadece İngilizce uluslar arası dil olarak kabul görmektedir.
[4] Duruma göre kanal 13 veya kanal 67 tercih edilmektedir
[5] Duruma göre kanal 13 veya kanal 67 tercih edilmektedir

"Yazı, edinilen yeni bilgi, değişim ve yapılan yorumlar ile tekrar tekrar güncellenmektedir. Bu neden ile kopyalayıp almak yerine ihtiyacınız olduğunda tekrar açıp okumanızda yarar bulunmaktadır. Bu yazı her zaman burada olacaktır."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder